Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego?

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i otwarcie się kraju na Zachód zrodziło konieczność nauki języka angielskiego.

Język angielski stał się w obecnych czasach językiem dominującym w równym stopniu, o ile nie większym jak łacina w epoce średniowiecza, czy też później nowożytny język francuski w kołach dyplomatycznych. Największa na świecie brytyjska ekspansja kolonialna skupiająca się głównie na terenach Azji i Afryki dała początek rozwojowi tego języka na wszystkich kontynentach. Konieczność zdobywania surowców naturalnych oraz rozwijający się handel pociągnęły za sobą przymus nauki języka angielskiego przez tubylców.

Dzisiaj szacuje się, że około 375 milionów ludzi z 54 różnych krajów posługuje się językiem angielskim jako lingua franca.

Nauka tego języka gwarantuje bezproblemową komunikację w sferach nie tylko biznesu i turystyki, ale także w przeróżnych dyscyplinach naukowych. Znajomość angielskiego jest powszechnie wymagana w coraz większej ilości zawodów, dlatego nie dziwi nikogo fakt, że pracodawcy bardziej przechylnym okiem patrzą na kandydatów, którzy podjęli się nauki i ukończyli kursy językowe.

Znajomość języka angielskiego gwarantuje także nieograniczony dostęp do informacji publikowanych w Internecie. Znakomita większość serwisów informacyjnych jest prowadzona w języku angielskim, ponadto aż 95% artykułów naukowych jest napisane właśnie w tym języku.

W związku z faktem, że informatyka jako nauka rozwija się głównie w krajach anglojęzycznych, to naturalnym jest, że oprogramowanie do naszych komputerów także jest pisane w tym języku. Prawie milion słów ściśle związanych z techniką i informatyzacją to słowa anglojęzyczne. Język angielski stał się językiem międzynarodowym, co w znaczmy stopniu ułatwia podróżowanie i poruszanie się w obcych krajach, więc możemy być pewni, że włożony przez nas wysiłek w naukę języka angielskiego na pewno nie pójdzie na marne, ale zaprocentuje w niedalekiej przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *