Eton Mess – the nineteenth-century England spellbound in a crystal chalice.

Many of us associate England with the red telephone boxes, Big Ben and tea which is drunk, sometimes with milk, at 5 o’clock. Other people tend to connote England with significantly old buildings such as best boarding schools for young, aristocratic chosen ones as Harrow, Rugby, Winchester or, mentioned in the title, Eton College founded by Henry VI.

Czytaj dalej Eton Mess – the nineteenth-century England spellbound in a crystal chalice.

Eton Mess – dziewiętnastowieczna Anglia zaklęta w pucharku.

Wielu z nas asocjuje Anglię z czerwonymi budkami telefonicznymi, Big Benem, czy herbatą pitą, niekiedy z mlekiem, w czasie podwieczorku , tzw.: 5 o’clock. Innym Anglia przywodzi na myśl wyjątkowo stare budynki najlepszych brytyjskich szkół dla młodych, arystokratycznych wybrańców jak Harrow, Rugby, Winchester, czy wspomniany w tytule Eton College założony przez Henryka VI.

Czytaj dalej Eton Mess – dziewiętnastowieczna Anglia zaklęta w pucharku.